İnsanlar neden marka alır?

Türk kültürünün olmazsa olmazlarından birisi kahvaltı.

Özellikle de ailenin bir araya geldiği, çeşit çeşit peynirler, zeytinler, reçeller ile taçlandırılan, en doğal köy ürünlerinin boy gösterdiği zengin kahvaltı sofraları… Yoğun iş temposu ve boğucu gündem altında ezilen şehir insanlarının herhalde en büyük kaçış zamanlarından biridir Pazar kahvaltıları. Kimi zaman aile kimi zaman da yakın arkadaşlar ile aynı sofrada buluşmanın, biraz dertleşmenin biraz da keyifli zaman geçirmenin en yaygın yoludur. Belki de normalinden fazla değer addettiğimiz tüketim alışkanlıklarından biridir.

Bu hafta sonu eşimle birlikte 4 kişilik bir kahvaltıdaydık. Yer seçimi bize ait değildi, dolayısıyla daha önceki deneyimlerimizin verilen karara direkt etkisi yoktu. Bizi davet eden çifte kahvaltı yerini seçerken nasıl bir karar süreci ile ilerlediklerini sordum. Kriterleri nelerdi?

  1. Hava kapalı-yağışlı idi. İç mekan seçimi yapıldı.
  2. Ulaşımı kolay, herkese kabaca eşit mesafede olmalıydı.
  3. Park yeri gibi ihtiyaçlar kolay çözülebilmeliydi.
  4. Kahvaltı yeri seçenekleri geniş olmalıydı.

Bu 4 kriter bizi Hilltown AVM ye yönlendirdi.

Sıra hangi restoranı seçeceğimizde idi. Bizi davet eden çiftimiz restoran tercihini şöyle açıkladılar:

“Hizmetinden, kalitesinden emin olduğumuz, pişman olmayacağımız bir yer tercih ettik.”

İşte karşınızda, insanlar neden marka alır sorusuna verilebilecek en basit cevap.

--

--

Brand Strategist & Partner @Kroppadigital — Advertising & marketing enthusiast

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store